Author Archives:

Bestyrelsen har taget kontakt til ”Gravekontoret” hos Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af det omdelte materiale fra TDC NET, der beskriver kommende gravearbejde på Frugthegnet. Gravekontoret forsikrer, at gravearbejdet vil foregå i fortovet. Hvis der mod forventning bliver behov for at grave i den nyligt overfladebehandlede asfalt, vil kravet til entreprenøren være, at vejen disse steder […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Frugthegnet må udsættes pga. Corona-forsamlingsforbud. Bestyrelsen håber, at situationen vil være sådan, at vi kan gennemføre generalforsamlingen mandag den 14. juni kl. 19. Beretning og regnskab for 2020/21 forventes udsendt indenfor de kommende 14 dage. Containere til haveaffald er i år bestilt til weekenden den 24.-25. april. De tre containerne forventes […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Efter at mobilmasten på hjørnet af Løvgårdvej/Kaplevej er blevet forkastet af Lyngby-Taarbæk Kommune, er bestyrelsen blevet forespurgt af TDC om opsættelse af mobilmast på Frugthegnet ved Den Grønne Sti. TDC og kommunen ved teknisk ingeniør Ran Slirpa har kontaktet Grundejerforeningen med et spændende nyt initiativ, hvor mobilmasten kamufleres, så den ligner et træ. Dette er […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ny haveaffaldsordningLyngby-Taarbæk Forsynings haveaffaldsordning ændres pr. 1. marts 2021 til, at der hentes haveaffald hver anden uge samt til, at haveaffald afhentes i ubegrænsede mængder. På Frugthegnet hentes haveaffaldet fredage i lige uger og med opstart fredag den 12. marts. Du kan læse mere om ordningen på LTF’s hjemmeside. Kommuneplan for Lyngby-Taarbæk KommuneHar du læst […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Bestyrelsen har af to grundejere på Kvædevej modtaget orientering om ny mobilmast på 30 meter, som TDC har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at opsætte på hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej. Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt høring til naboerne, herunder beboerne på Kvædevej, med svarfrist den 19. februar 2021. De to grundejere på Kvædevej har opfordret øvrige […]

Se det fulde indlæg »

loading...

I dette nyhedsbrev kan du læse om status på ophør af vedligeholdelseskontrakten med Lyngby-Taarbæk Kommune og herunder etablering af ny belægning mv. Derudover en opfordring fra bestyrelsen til, at alle grundejere foretager fejning af Frugthegnet.  God december fra bestyrelsen! Fejning af Frugthegnet inden årsskiftet Lyngby-Taarbæk Kommune har udført fejning af Frugthegnet to gange siden, at […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober til Frugthegnets Halloween og tilmeld dig til festudvalget senest den 23. oktober.  Invitation til Halloween på Frugthegnet Kære alle Halloween står for døren – men da børnene jo ikke bør gøre det i år (jf. Sundhedsstyrelsens udmelding) , foreslår vi en mere corona-venlig model uden grillpølser og uden […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 17. juni og var velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her. Opkrævning af kontingent Kontingentet for 2020/21 blev fastsat til følgende:Kontingent for medlemskab af grundejerforeningen: kr. 200Kontingent for glatførebekæmpelse på Frugthegnet: kr. 250Dvs. samlet kontingent kr. 450.Kontingentet bedes indbetalt senest […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Som opfølgning på etablering af ny overfladebelægning på Frugthegnet, bliver der fejet på vejen igen fra mandag den 28. september til og med fredag den 2. oktober. Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle parkerer biler og andre køretøjer i indkørslen eller andre steder i dette tidsrum.  For at opnå god afledning af vand fra vejen, […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Kære alle  Pga. de nye retningslinjer fra myndighederne, tilpasser vi årets høstfest, så der IKKE bliver fællesarrangement på stien.  Men: Søndag d. 20. september afholdes fra kl. 12 – 15 høstfejring på Frugthegnet. Se invitationen. Alle med solsikker eller squash til årets konkurrence, bedes placere disse, på fortovet foran eget hus. Det samme gælder stauder, krydderurter, poser med blommer, vindruer eller…, som man gerne […]

Se det fulde indlæg »

loading...

På grund af tidsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelsesarbejde på Frugthegnet, som opstarter den 29. juni, opfordrer bestyrelsen til, at alle grundejere foretager renholdelse af rendesten, vej og fortov inden, at denne weekend er omme.  Det er en forudsætning for, at vi kan opnå en god istandsættelse af Frugthegnet, at skaderne på vejen er synlige og […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling afholdes i morgen den 17. juni, og hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte bestyrelsen inden. Der er behov for minimum ét nyt bestyrelsesmedlem. Du kan sende en mail til bestyrelsen fra Frugthegnets hjemmeside eller banke på hos én i bestyrelsen. Se under ‘kontakt’ på www.frugthegnet.dk Vel mødt […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ny dato for den ordinære generalforsamling er onsdag den 17. juni 2020 kl. 19. Bestyrelsen kan nu også bekræfte, at generalforsamlingen holdes i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du evt. ønsker […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Har du været i haven i påsken og har grenaffald i større mængder? Bestyrelsen har nu indkøbt en kompostkværn, som kan lejes via Frugthegnets hjemmeside.    Du kan på hjemmesiden leje alle de redskaber, som foreningen råder over, herunder plænelufter, højtryksrenser, pælespade mv. Afhentning af ekstra haveaffald På fredag den 17. april vil der være […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Udsættelse af generalforsamling til den 9. juni 2020 Set i lyset af den nuværende situation med Corona og de politiske tiltag i den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling foreløbigt til den 9. juni 2020. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af april og indkaldes med 3 ugers varsel. Indkaldelsen til […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Der indbydes til fastelavnsfest på Frugthegnet søndag d. 23. februar kl. 11.00 på den grønne sti. Der vil blive slået katten af tønden. Frugthegnets kattekonger- og dronninger fejres med boller, slikposer og juice. Medbring gerne kaffe og te. Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt). Prisen for arrangementet er 20 kr. […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Efterårets nyheder fra bestyrelsen Ny aftale om snerydning gældende fra 15. oktober 2019 og et år frem Alle rendestensbrønde renset af grundejere på fejesøndagen den 15. september Kommunen har opsagt vedligeholdelsesaftale om vejen Opkrævning af kontingent Nye fælles redskaber til leje via foreningens hjemmeside: nyt stort telt 5×10 meter og ny kloakrenser Kompostkværn mangler opbevaringssted Nyt […]

Se det fulde indlæg »

loading...
T i l m e l d   m a i l l i s t e