Author Archives:

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober til Frugthegnets Halloween og tilmeld dig til festudvalget senest den 23. oktober.  Invitation til Halloween på Frugthegnet Kære alle Halloween står for døren – men da børnene jo ikke bør gøre det i år (jf. Sundhedsstyrelsens udmelding) , foreslår vi en mere corona-venlig model uden grillpølser og uden […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 17. juni og var velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her. Opkrævning af kontingent Kontingentet for 2020/21 blev fastsat til følgende:Kontingent for medlemskab af grundejerforeningen: kr. 200Kontingent for glatførebekæmpelse på Frugthegnet: kr. 250Dvs. samlet kontingent kr. 450.Kontingentet bedes indbetalt senest […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Som opfølgning på etablering af ny overfladebelægning på Frugthegnet, bliver der fejet på vejen igen fra mandag den 28. september til og med fredag den 2. oktober. Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle parkerer biler og andre køretøjer i indkørslen eller andre steder i dette tidsrum.  For at opnå god afledning af vand fra vejen, […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Kære alle  Pga. de nye retningslinjer fra myndighederne, tilpasser vi årets høstfest, så der IKKE bliver fællesarrangement på stien.  Men: Søndag d. 20. september afholdes fra kl. 12 – 15 høstfejring på Frugthegnet. Se invitationen. Alle med solsikker eller squash til årets konkurrence, bedes placere disse, på fortovet foran eget hus. Det samme gælder stauder, krydderurter, poser med blommer, vindruer eller…, som man gerne […]

Se det fulde indlæg »

loading...

På grund af tidsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelsesarbejde på Frugthegnet, som opstarter den 29. juni, opfordrer bestyrelsen til, at alle grundejere foretager renholdelse af rendesten, vej og fortov inden, at denne weekend er omme.  Det er en forudsætning for, at vi kan opnå en god istandsættelse af Frugthegnet, at skaderne på vejen er synlige og […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling afholdes i morgen den 17. juni, og hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, må du meget gerne kontakte bestyrelsen inden. Der er behov for minimum ét nyt bestyrelsesmedlem. Du kan sende en mail til bestyrelsen fra Frugthegnets hjemmeside eller banke på hos én i bestyrelsen. Se under ‘kontakt’ på www.frugthegnet.dk Vel mødt […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ny dato for den ordinære generalforsamling er onsdag den 17. juni 2020 kl. 19. Bestyrelsen kan nu også bekræfte, at generalforsamlingen holdes i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du evt. ønsker […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Har du været i haven i påsken og har grenaffald i større mængder? Bestyrelsen har nu indkøbt en kompostkværn, som kan lejes via Frugthegnets hjemmeside.    Du kan på hjemmesiden leje alle de redskaber, som foreningen råder over, herunder plænelufter, højtryksrenser, pælespade mv. Afhentning af ekstra haveaffald På fredag den 17. april vil der være […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Udsættelse af generalforsamling til den 9. juni 2020 Set i lyset af den nuværende situation med Corona og de politiske tiltag i den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling foreløbigt til den 9. juni 2020. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af april og indkaldes med 3 ugers varsel. Indkaldelsen til […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Der indbydes til fastelavnsfest på Frugthegnet søndag d. 23. februar kl. 11.00 på den grønne sti. Der vil blive slået katten af tønden. Frugthegnets kattekonger- og dronninger fejres med boller, slikposer og juice. Medbring gerne kaffe og te. Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt). Prisen for arrangementet er 20 kr. […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Efterårets nyheder fra bestyrelsen Ny aftale om snerydning gældende fra 15. oktober 2019 og et år frem Alle rendestensbrønde renset af grundejere på fejesøndagen den 15. september Kommunen har opsagt vedligeholdelsesaftale om vejen Opkrævning af kontingent Nye fælles redskaber til leje via foreningens hjemmeside: nyt stort telt 5×10 meter og ny kloakrenser Kompostkværn mangler opbevaringssted Nyt […]

Se det fulde indlæg »

loading...

HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019 Overskudsæbler – plukkes og hentes i din have Facebookgruppe ‘Frugthegnet’ oprettet HØSTKOMSAMMEN søndag den 29. september 2019 Så er det tid til at gøre klar til årets høstkomsammen på Frugthegnet! På dagen – søndag den 29. september 2019 – vil årets højeste solsikke og tungeste squash blive præmieret. Så se at træk i […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Kommunens ordning om renholdelse af rendestensbrønde og fejning er opsagt sidste efterår, og bestyrelsen opfordrer til, at vi i fællesskab gør en indsats. Vi mødes kl. 10.30 ved den Grønne Sti. Dagens opgaver: Vi fejer/rengør rendestenen – primært ud for egne grunde Vi tømmer rendestensbrøndene med foreningens kloakrensere Kl. 12 mødes vi igen ved den […]

Se det fulde indlæg »

loading...

        Så er invitationen til Frugthegnets årlige sommerfest omdelt – med kagekonkurrence, leg på stien, øst-vest tovtrækning, fælles spisning/grill og sidst men ikke mindst i år med musisk indslag. Husk tilmelding senest den 14. august. Festudvalget håber at se alle husstande til årets sommerfest. VEJFEST LØRDAG D. 17. AUGUST GF Frugthegnets årlige vejfest […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamlingen i år var meget velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen. Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her Privat ordning for vinterbekæmpelse vedtaget Ordning for vinterbekæmpelse var ét af de store emner på dagsordenen på generalforsamlingen. Der blev ved simpelt flertal vedtaget, at grundejerforeningen indgår en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Den ordinære generalforsamling 2019  Der blev den 30. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet. Referat af mødet udsendes efter det første bestyrelsesmøde. Vintervedligeholdelse af Frugthegnet På generalforsamlingen blev der vedtaget, at der via grundejerforeningen indgåes en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse (snerydning og saltning) af Frugthegnet. Bestyrelsen går videre med dette og […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ordinær generalforsamling Generalforsamling holdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 (bemærk korrigeret ugedag) i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden. Der serveres kaffe, te og kage. Et af de centrale punkter er forslag fra bestyrelsen om vintervedligeholdelse. Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en kompostkværn og et […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling Årets generalforsamling afholdes den 30. april 2019 kl. 19 i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. På mødet vil et væsentligt punkt være fælles vintervedligeholdelsesordning via kommunal eller privat aftale. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du anvende en fuldmagt, som kan findes på hjemmesiden. Leje af […]

Se det fulde indlæg »

loading...
T i l m e l d   m a i l l i s t e