Author Archives:

Den ordinære generalforsamling 2019  Der blev den 30. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet. Referat af mødet udsendes efter det første bestyrelsesmøde. Vintervedligeholdelse af Frugthegnet På generalforsamlingen blev der vedtaget, at der via grundejerforeningen indgåes en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse (snerydning og saltning) af Frugthegnet. Bestyrelsen går videre med dette og […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ordinær generalforsamling Generalforsamling holdes tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 (bemærk korrigeret ugedag) i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden. Der serveres kaffe, te og kage. Et af de centrale punkter er forslag fra bestyrelsen om vintervedligeholdelse. Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes en kompostkværn og et […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling Årets generalforsamling afholdes den 30. april 2019 kl. 19 i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. På mødet vil et væsentligt punkt være fælles vintervedligeholdelsesordning via kommunal eller privat aftale. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du anvende en fuldmagt, som kan findes på hjemmesiden. Leje af […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet Bestyrelsen har modtaget mange input om vintervedligeholdelse af Frugthegnet. Tak for bemærkninger, som vil indgå i det videre arbejde med forslag til fælles løsning. Der bliver ingen fælles ordning i vinteren 2018/2019, så alle grundejere skal derved stå for vintervedligeholdelse på fortorv og vej ud for den enkelte matrikel. Bestyrelsen vil undersøge […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ingen kommunal aftale om vinterbekæmpelse på Frugthegnet Lyngby-Taarbæk Kommunes ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje for vinteren 2018/2019 blev ikke indført for Frugthegnet. Bestyrelsen i GF Frugthegnet forsøgte i november at indhente underskrifter om tilkendegivelse af interesse fra grundejerne på Frugthegnet om en sådan aftale med kommunen. Der var tilkendegivelse af […]

Se det fulde indlæg »

loading...
  • Niels Rosenmeier nr 67 - Hej
    Den aftale som blev indgået tidligere med Kommunen om vinterbekæmpelse mener jeg at huske at den var ikke enstemmig blandt grundejerne – men blev gennemført alligevel – så kunne man ikke forsøge at gå tilbage til Kommunen med dette in mente, og så må vi andre 99 betale for vedkommende – det giver jo ikke mening at en person kan spærre for det store flertal.

    Da bestyrelsen kender navnet på den grundejer som ikke vil deltage i fællesskabet – kunne de evt. jkontakte vedkommende såfremt den pågældne ikke overholder forpligtigelsen med at feje for egen dør og kørebane – således at vedkommende kunne se effekten af ikke at være med.Svarfortryd

Vinterbekæmpelse på Frugthegnet fremover Lyngby-Taarbæk Kommune har efter yderligere dialog med øvrige myndigheder fundet en model for hvordan, der kan etableres en ordning for vinterbekæmpelse (saltning og snerydning) på vejbanen på de private fællesveje. Kommunen har skrevet til grundejerforeningerne for de private fællesveje. Informationen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside: http://www.ltk.dk/faellesveje.vinter Alle grundejere har pligt til at […]

Se det fulde indlæg »

loading...
  • Carsten Grønning - Vil bare sige tak for den fine hjemmeside og det solide frivillige arbejde. Det ser bare super godt ud og kommunikationen er klar og tydelig….

    Hilsen fra Carsten i 55 ..Svarfortryd

ÆBLETID OG HØSTKOMSAMMEN SØNDAG D. 7. OKTOBER 2018 Æblesæsonen er kommet tidligt i år, så måske vil mange gerne i gang med at høste og moste allerede nu. Grundejerforeningen har indkøbt en stor æblepresse, som kan lejes for 80 kr. pr. døgn – se mere om æblepressen her. Søndag den 7. oktober kl. 14 inviteres der til hyggelig Høst-komsammen på den […]

Se det fulde indlæg »

loading...

VEJFEST LØRDAG D. 18. AUGUST 2018 Vi håber, I kan deltage i GF Frugthegnets årlige sommerfest på den grønne sti.   Kl.12 – Opsætning af telte og borde Alle hjælper til og sørger for egne siddepladser Kl.14:30 – Kagekonkurrence og kaffedrikning Der dystes i disciplinerne bedste udseende… på kagen… og bedste smag. Dem der ønsker […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ordinær generalforsamling Husk generalforsamling på mandag den 30. april kl. 19. Indkaldelse er omdelt og findes på hjemmesiden. Generalforsamlingen holdes i Selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Vel mødt. Skilte opsat Bestyrelsen har nu ved god hjælp fra andre i foreningen opsat to nye legende børn-skilte og to nabohjælpskilte. Du/I kan også tilmelde jer […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ordinær generalforsamling Sæt kryds i kalenderen den 30. april kl. 19, hvor den årlige generalforsamling holdes. Indkaldelse vil snarest blive omdelt og sat på hjemmesiden. Frivillig i foreningen Hvis du har lyst til at bidrage med frivilligt arbejde i foreningen, er der gode muligheder. Der er ledige pladser i bestyrelsen ved valget til bestyrelsen ved […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Nye fælles redskaber På generalforsamling 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen til foreningen indkøber følgende: Vertikalskærer, højtryksrenser, pælebor og -spade, æblepresser, nabohjælpskilte og legende børn-skilte. Pælespade Bestyrelsen har indkøbt en pælespade, som kan lejes for 10 kr. pr. dag og er placeret Frugthegnet 36. Pælespaden kan bookes via hjemmesiden som de øvrige redskaber. Nabohjælpskilte og […]

Se det fulde indlæg »

loading...
T i l m e l d   m a i l l i s t e