Grundejerforeningen Frugthegnet – Nyt fra bestyrelsen

Den ordinære generalforsamling 2019 

Der blev den 30. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet. Referat af mødet udsendes efter det første bestyrelsesmøde.

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

På generalforsamlingen blev der vedtaget, at der via grundejerforeningen indgåes en aftale med en privat leverandør om vintervedligeholdelse (snerydning og saltning) af Frugthegnet. Bestyrelsen går videre med dette og informerer, når der er nyt.

Fejeweekend den 11.-12. maj 2019

Bestyrelsen opfordrer til, at vi på Frugthegnet har fejeweekend to gange årligt samt, at vi hjælper hinanden med opgaven. Første gang den 11.-12. maj 2019.

Husk, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde vejen og fortorvet ud for matriklen.

Møde på Rådhuset om fremtidens affaldsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune den 8. maj 2019 kl. 19-20.30

Bestyrelsen har modtaget nedenstående invitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune om fremtidens affaldsordninger:

Kom og hør om kommunens planer for, hvordan det i fremtiden skal være endnu nemmere at sortere mere affald til genanvendelse.

Det er allerede i dag nemt at sortere fx plast og metal i beholdere lige ved husstanden. Fremover skal det også være muligt at sortere madaffald, tekstiler og pap på en nem måde, så vi sikrer at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Kommunen har også planer om at ændre ordningen for haveaffald, så den kommer til at omfatte alle husstande og så der også kan afleveres sække og grenbundter.

Der vil være forskellige stande, hvor vi fortæller om affaldets vej, fremviser affaldsbeholdere og svarer på alle dine spørgsmål om affald.

Tid: Onsdag den 8. maj kl. 19.00-20.30

Sted: Rådhuset, Lyngby Torv 17, i kantinen på 5. Sal

Borgermøde i Virumhallerne: ’Gør dit område trygt’ mandag den 20. maj 2019 kl. 17.30-20

Få gode råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd, Realdania, Bolius, og Trygfonden sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordsjællands Politi inviterer til borgermøde i Virumhallerne, Hal 2, Geels Plads 40, 2830 Virum

Tilmelding senest den 16. maj 2019 via dette link: botrygt.dk/lyngby-taarbaek

Se invitation her.

Din email bliver aldrig publiseret eller delt. Obligatoriske felter er markeret *

*

*

T i l m e l d   m a i l l i s t e