Har du haft vand i kælderen?

Der har de senere år været tilfælde med vand i kælderen på Frugthegnet. Bestyrelsen vil gerne undersøge omfanget af dette, og vi håber, at de grundejere, der har haft vand i kælderen eller har etableret højvandslukke, vil besvare et kort spørgeskema.

I forbindelse med skybrud i september fik flere huse omkring den grønne sti igen vand i kælderen. Nogle af beboerne har opfordret bestyrelsen til at kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune om problemet. Umiddelbart har LTK dog ikke forpligtigelser i forbindelse med oversvømmelse i kældre. Som udgangspunkt er det den enkelte grundejers opgave for egen regning, hvis de ønsker at forhindre oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Bestyrelsen vil imidlertid gerne være behjælpelig med at dokumentere problemets omfang således, at de pågældende grundejere eventuelt i fællesskab kan undersøge mulighederne for en løsning på problemet.

I den forbindelse skal bestyrelsen venligst anmode de beboere, der har haft oversvømmelse i kældere efter skybrud om at skrive tilbage til bestyrelsen på mail til bestyrelsen (snabel-a) frugthegnet.dk. Der er huse nærmest den grønne sti, hvor der er etableret højvandslukker, og vi anmoder om, at disse beboere også skriver tilbage til bestyrelsen.

Skema 1 til beboere, der har haft vand i kælderen som følge af skybrud:

  Husnummer  
  Indflytningsår  
  Antal oversvømmelser pga skybrud  
  Hele eller dele af kælderen  


Skema 2 til beboere, der har fået etableret højvandslukke:

  Husnummer  
  Indflytningsår  
  Hvilket år har I fået højvandslukke  
  Hvor mange gange er alarmen gået  
  Har I etableret faskiner  


Det bemærkes, at LTK forsyning har oplyst, at de grundejere, der etablerer faskiner til afledning af regnvand fra kloaksystemet, kan få tilbagebetalt 24.000 kr. i kloakbidrag.

Din email bliver aldrig publiseret eller delt. Obligatoriske felter er markeret *

*

*

T i l m e l d   m a i l l i s t e