Referat af generalforsamling 2020 og opkrævning af kontingent

Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 17. juni og var velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.
Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her.

Opkrævning af kontingent

Kontingentet for 2020/21 blev fastsat til følgende:
Kontingent for medlemskab af grundejerforeningen: kr. 200
Kontingent for glatførebekæmpelse på Frugthegnet: kr. 250
Dvs. samlet kontingent kr. 450.
Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. oktober 2020. Læs mere og se hvordan, at du kan indbetale kontingentet her.

Din email bliver aldrig publiseret eller delt. Obligatoriske felter er markeret *

*

*

T i l m e l d   m a i l l i s t e