Spring til indhold

Bettina Kristensen

Indkaldelse Generalforsamling 2022

 

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesDen ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. april 2022 kl. 19. Det foregår i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. I materialet på hjemmesiden indgår også formandens beretning, regnskab for 2021/2022, budgetforslag for 2022/2023 samt forslag fra Stiudvalget.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling i GF Frugthegnet 2022

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesSæt kryds i kalenderen den 28. april, hvor den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Frugthegnet afholdes i Sorgenfrivang (højhusene).

Bestyrelsen håber at se så mange som muligt ; )

Invitationen til generalforsamlingen bliver omdelt senest 3 uger inden, og det samlede materiale til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden.

Bemærk, at forslag fra foreningens medlemmer skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, deltage i stiudvalget, stå for et socialt arrangement på Frugthegnet eller andet, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Beskæring af beplantning ud til Frugthegnet

Det blev ikke den 21. juni, at arbejdet med fiberforbindelse på Frugthegnet startede, som bestyrelsen tidligere har varslet.

NU er entreprenørfirmaet imidlertid startet på arbejdet. De fleste har dermed i god tid forinden beskåret beplantning ud til fortovet på Frugthegnet. Bestyrelsen opfordrer til beskæringsweekend i denne weekend for de grundejere, der ikke har nået beskæringen ; )

Entreprenørfirmaet har oplyst, at de ikke omlægger fortovet på hele Frugthegnet, da der er trækrør i fortovet. Efter aftale med bestyrelsen bliver alle knækkede fliser i inderste række dog udskiftet. 

Du kan læse mere om etableringen af fiberforbindelse og reglerne for beskæring af beplantning i vedhæftede tidligere udsendte nyhedsbrev.

Tak til alle fra bestyrelsen for den gode indsats.