Spring til indhold

Vedligeholdelse af vejen

Frugthegnet bliver kommunevej pr. 1. april 2023

Frugthente blver optaget som kommunevej pr. 1. april 2023. Du kan læse mere om dette i vedhæftede brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Frugthegnet-kommunalvej-info-2023-02-03

Ophør af serviceaftaler pr. 31. oktober 2018

Serviceaftalerne med Lyngby-Taarbæk Kommune om vinterbekæmpelse, renholdelse af vejen samt rensning af rendestensbrønde på private fællesveje ophørte pr. 31. oktober 2018.

Det er derfor nu grundejerne på Frugthegnet, der har ansvaret for vinterbekæmpelse, renholdelse af vejen samt rensning af rendestensbrønde.

Vinterbekæmpelse af Frugthegnet

Lyngby-Taarbæk Kommune søgte i efteråret 2018 at afdække, om der er private fællesveje i kommunen, hvor alle borgere på vejen har interesse for, at vinterbekæmpelsen på vejen for vinteren 2018/2019 varetages af kommunen.

Bestyrelsen i GF Frugthegnet forsøgte i den forbindelse at indhente underskrifter om interesse/foreløbigt tilsagn fra alle grundejerne på Frugthegnet om en sådan aftale med kommune. Der var tilsagn fra 88 ud af 90 grundejere (indregnet Virumvej 99 og 101). Én grundejer ville ikke underskrive og én grundejer traf bestyrelsen ikke.

På grundlag af dette har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt, at idet der ikke var 100% tilslutning, kommer Frugthegnet ikke med i den kommunale vintervedligeholdelse denne vinter.

Den enkelte grundejer på Frugthegnet har derved ansvaret for vinterbemæmpelse af vejen og evt. uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbekæmpelse. Hvis aftale var indgået med kommunen, ville kommunen have overtaget dette ansvar for vejen.

Vær opmærksom på, at den enkelte grundejer har tilsvarende ansvar for vinterbekæmpelse af fortorvet.

Se brev fra kommunen om mulighed for vinterbekæmpelse 2018/2019 her

Se brev fra kommunen om ingen kommunal vinterbekæmpelse på Frugthegnet i vinteren 2018/2019 her

Opsigelse af vedligeholdelsesaftale om vejen

Lyngby-Taarbæk Kommune har opsagt vedligeholdelsesaftalen om vejen. Alle grundejere er blevet informeret om dette pr. brev.

Kommunen har ved denne vedligeholdelsesaftale opfyldt den vedligeholdelsespligt, som ifølge lovgivningen påhviler den enkelte grundejer. Se information om dette på kommunens hjemmeside her.

Baggrunden for opsigelsen er, at kommunen har konstateret en mangel på sammenhæng mellem indholdet af ordningerne og den kommunale indsats. Aftalen vil tidligst bringes til ophør pr. 1. april 2020 og forventeligt senest pr. 1. oktober 2020. Kommunen vil sikre, at vejen overleveres i en god og forsvarlig til henhold til den forpligtelse, som kommunen har haft i henhold til ordningen.

I den forbindelse har grundejerforeningen også modtaget en høring fra kommunen. Bestyrelsen har ved besvarelsen indarbejdet de gode input, som vi har modtaget fra flere i grundejerforeningen.

Du kan finde bestyrelsens besvarelse af høringen her.

Det bemærkes, at kommunen arbejder på at tilbyde samtlige grundejere på private fællesveje en ny vedligeholdelsesaftale efter ophør af den nuværende aftale.

Bestyrelsen vil løbende informere om sagen.

Brev til grundejere på Frugthegnet om renholdelse af rendesten

Bestyrelsen har den 26. juni 2020 forud for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedligeholdelsesarbejde på Frugthegnet omdelt følgende brev til de grundejere, der endnu ikke har foretaget renholdelse af rendestenen. Se brevet her.