Spring til indhold

Grundejerforeningen Frugthegnet – Nyt fra bestyrelsen

Vintervedligeholdelse af Frugthegnet

Bestyrelsen har modtaget mange input om vintervedligeholdelse af Frugthegnet. Tak for bemærkninger, som vil indgå i det videre arbejde med forslag til fælles løsning.

Der bliver ingen fælles ordning i vinteren 2018/2019, så alle grundejere skal derved stå for vintervedligeholdelse på fortorv og vej ud for den enkelte matrikel.

Bestyrelsen vil undersøge både muligheder for tilslutning til en kommunal ordning i vinteren 2019/2020 og frem og for en privat ordning. I brevet fra Lyngby-Taarbæk Kommune om vintervedligeholdelse af Frugthegnet fremgår følgende:

”Såfremt der på en privat fællesvej både er grundejere, der tilkendegiver og ikke tilkendegiver interesse for, at kommunen overtager grundejerens forpligtelser, vil der opstå ”huller” i afviklingen af ydelser på vejen. Sådanne ”huller” kan ikke håndteres for så vidt angår vinteren 2018/2019. Dette er én af de problemstillinger, som kommunen arbejder videre med i den eventuelle udformning af en model for de kommende vintre.”

 

 

 


Referater fra bestyrelsesmøder

Referater af bestyrelsesmøder afholdt i 2018 kan findes her.


Hjertestarter

Vær opmærksom på, hvis behovet skulle opstå, at der er flere hjertestartere i lokalområdet.

Oversigt over hjertestarter kan fx findes her.

Bestyrelsen har flere gange vendt emnet om hjertestarter på Frugthegnet, men indtil videre henvises til de hjertestartere, der er placeret i lokalområdet.


Nyt fra festudvalget

 

Festudvalget holder traditionen tro Fastelavnsfest på den grønne sti, og datoen er i år søndag den 3. marts 2019 kl. 11.

Der vil være tøndeslagning for både voksne og børn.
Invitation med tilmeldingsblanket er omdelt.
Tilmelding til Charlotte, FH34.

 

 

 

 

Hvis du gerne vil være med til at arrangere kommende arrangementer i festudvalget,  er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *