Spring til indhold

Deklaration

Deklarationen af 1949/1951

Det handler om dit hus – og din nabos. Frugthegnshusene er underlagt flere deklarationer, der stammer tilbage fra det tidspunkt, hvor husene blev opført. Den ene deklaration har betydning for, hvordan vore huse ser ud, og kan læses i sin fulde tekst her. Deklarationen tillader bl.a. ikke, at man uden kommunalbestyrelsens godkendelse ændrer på husenes udformning. Som eksempler på ændringer kan nævnes:

  • Farver på udvendigt træværk
  • Nedrivning af den oprindelige skorsten
  • Opsætning af skorsten til brændeovn
  • Udskiftning af kvist/stue/køkken/vinduer med en uoriginal udformning
  • Udskiftning af tagvindue
  • Opbygning af terrasser
  • Tilbygninger af enhver art herunder skure, carporte m.v.

For at gøre den oprindelige deklaration mere tidssvarende – husene er trods alt ikke fredede – har grundejerforeningen i 1995 lavet en tolkning af deklarationen. Denne tolkning bliver løbende opdateret senest i 2012.

Tolkningen af deklarationen af 1995/1996/2004/2012

Det er kommunen, der administrerer deklaration. Denne administration sker i lyset af den tolkning, som grundejerforeningen har foretaget. Imidlertid er det vigtigt at pointere, at grundejerforeningens tolkning ikke er juridisk bindende for kommunen. Dog viser erfaringen, at beboerne står stærkt i forhold til kommunen, hvis et projekt er beskrevet i tolkningen. Skal tolkningen også fremover tillægges vægt, er det væsentligt, at vi grundejere selv overholder tolkningen. Har vi grundejere derfor planer om at foretage ændringer ved husene, og vurderes disse ændringer ikke umiddelbart at være omfattet af tolkningen, bør vi forinden iværksættelse kontakte grundejerforeningen v/ bestyrelsesformanden for at drøfte evt. revision af tolkningen. Ændringer af tolkningen sker på grundejerforeningens generalforsamling.

Øvrige deklarationer

Foruden deklarationen om husenes udseende er der på husene tinglyst deklaration dels om fælles forsynings- og afløbsledning dels om krav til garage. I øvrigt er der på mange ejendomme tinglyst flere end de nævnte deklarationer.

Se deklaration om fælles forsynings- og afløbsledning her.
Se deklaration om garage her.

Grundejerforeningens rolle

Efter bestyrelsens opfattelse har vi alle en fælles interesse i at bevare Frugthegnet som en attraktiv vej. Vi vil derfor gerne komme med følgende opfordring:

  • Læs fortolkningen af deklarationen om vore huse
  • Respekter fortolkningen
  • Lad os værne om ånden i den oprindelige deklaration – ændringer skal foretages i respekt for husenes oprindelige helhedspræg.

Her kan du læse den fulde fortolkning af deklarationen. Den oprindelige tinglyste deklaration kan læses her.

Bygningsreglement for småhuse

Lyngby-Taarbæk kommune har udgivet nogle byggepjecer omkring forskellige emner, endvidere kan der hentes hjælp i Bygningsreglementet for småhuse.

 

Deklaration Oldenvej (vedrører Frugthegnet 57-77)

Herunder kan du finde deklaration vedr. Oldenvej samt korrespondance med Lyngby-Taarbæk Kommune om vedligeholdelse af Oldenvej. Materialet er relevant for Frugthegnet 57-77.

Se deklaration her
Se korrespondance med LTK her.