Vi glæder os til at se jer til Frugthegnets Halloween førfest den 31. oktober!

Bemærk, at tlf.nr. til MobilePay i den omdelte invitation er forkert. Det rette nr. er 61514431 (Kathrine). Send gerne en SMS til Kathrine, hvis du har overført til det forkerte nr.

Dagene bliver kortere og aftenerne mørkere. Det betyder, at Halloween står for døren.

I forventning om at børnene igen i år vil stemme dørklokker, tænder vi op i grillen ved Den Grønne Sti, griller pølser og sætter en gryde voksenbryg over bålet kl. 16.30.

Vi håber, at både børn og voksne er klar til at gå ”Trick or Treat” omkring kl. 17.30 – i de huse der har et græskar eller en lanterne med lys i.

Tilmelding ved overførsel af 20 kr. pr. person til 61514431 (Kathrine) senest d. 28. oktober.
Husk at angive antal børn og voksne samt husnummer (fx V:2, B:2, FH58).

Bedste hilsner 
FH58 og FH40

Se invitationen her: halloween 2021

Vi glæder os til at se jer til høstkomsammen søndag den 26. september kl. 14.

Konkurrence: Som altid kåres højeste solsikke og tungeste squash, men vi nyder selvfølgelig også meget gerne synet af flotte græskar, æbler, grønkål eller…Har dræbersneglene gjort kål på din præmiehøst, så fortvivl ikke. I år belønnes også højeste skvalderkål og højeste brændenælde (og de behøver selvfølgelig ikke være af egen avl).
Most: Vejens æblepresser sættes frem, så der ved fælles hjælp kan presses most. Har du æbler at byde ind med, så medbring dem endelig. Husk også at medbringe beholdere.
Markedspladsen: Har du stauder, krydderurter, valnødder, pærer eller andet, som du vil glæde naboerne med, så tag det meget gerne med. 
Kaffebord: Vi opsætter et bord til efterårssnacks eller hjemmebag, så bidrag gerne med en lille ting til fællesbuffet samt egne drikkevarer og service. 
I tilfælde af dårligt vejr er vi nødt til at aflyse.
Nb. Opfordring fra DMI: “Torsdag bliver en våd og særdeles blæsende dag. Har du moden frugt på dine frugttræer, vil det være en god idé at få dem plukket, inden frugterne bliver spredt for alle vinde i din have eller på fortovet.”

Hilsen Trine FH31 og Kathrine FH40

Det blev ikke den 21. juni, at arbejdet med fiberforbindelse på Frugthegnet startede, som bestyrelsen tidligere har varslet.

NU er entreprenørfirmaet imidlertid startet på arbejdet. De fleste har dermed i god tid forinden beskåret beplantning ud til fortovet på Frugthegnet. Bestyrelsen opfordrer til beskæringsweekend i denne weekend for de grundejere, der ikke har nået beskæringen ; )

Entreprenørfirmaet har oplyst, at de ikke omlægger fortovet på hele Frugthegnet, da der er trækrør i fortovet. Efter aftale med bestyrelsen bliver alle knækkede fliser i inderste række dog udskiftet. 

Du kan læse mere om etableringen af fiberforbindelse og reglerne for beskæring af beplantning i vedhæftede tidligere udsendte nyhedsbrev.

Tak til alle fra bestyrelsen for den gode indsats.

Referat af generalforsamlingen og godkendte budgetter for grundejerforeningen og de fællesejede arealer ligger tilgængeligt på www.frugthegnet.dk.

Efter generalforsamlingen er der kommet spændende nyt fra Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til den fremadrettede vedligeholdelse af Frugthegnet. 

LTK har 25. juni udsendt pressemeddelelse om overtagelse af ansvaret for 60 km private fællesveje, herunder Frugthegnet. Link til LTKs pressemeddelelse

Bestyrelsen ser dette som en meget glædelig nyhed for grundejerforeningen, da det formentlig vil betyde, at vi ikke skal bruge tid på og søge dyr eksperthjælp til vedligeholdelse af vej og fortov.

Overdragelsen vil tidligst kunne ske i løbet af 2023, da der er mange forhold, der skal afklares inden, at en så stor ændring kan føres ud i livet. Fra uge 27 begynder LTK processen med høringer i forbindelse med overdragelsen. Info herom på www.ltk.dk.

Bestyrelsen har i ugens løb været i dialog med LTK om de fremadrettede forhold og deling af vedligeholdelsen af Den Grønne Sti og afventer yderligere udspil fra LTK. 

For Frugthegnet vil der være en opgave i specifikt at få afklaret opdelingen mellem den private fællesvej Frugthegnet og det fællesejede areal på Den Grønne Sti, da vedligeholdelsen heraf er defineret i tinglyst servitut på hver enkelt ejendom. Dette vil bestyrelsen sørge for bliver håndteret på ordentlig vis i forbindelse med overgang for Frugthegnet fra privat fællesvej til kommunal vej. 

Gravearbejdet ved fibernedlægningen forventes at opstarte fra mandag den 21. juni. I forbindelse med fibernedlægning vil der være mulighed for, at grundejerforeningen får udskiftet en del af de knækkede fliser i fortovet. Indkaldelsen til generalforsamlingen og budgettet er revideret med budget til udskiftning af fliser. Se den reviderede indkaldelse her.

Inden gravearbejdet ved fibernedlægningen er det nødvendigt, at den enkelte grundejer får beskåret beplantning i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for beskæring af beplantning langs vej og sti. Du kan læse mere om baggrunden og reglerne i vedhæftede nyhedsbrev. Bestyrelsen opfordrer til, at arbejdet med beskæring udføres hurtigst muligt af hensyn til både fibernedlægningen og vores mulighed for at få udskiftet knækkede fliser. Så hermed opfordring til beskæringsweekender inden den 21. juni ; )

Bestyrelsen har i aftes omdelt revideret indkaldelse og budget til Generalforsamling 2021, som holdes mandag den 14. juni kl. 19 i lokale A i Sorgenfrivang (højhusene).

En af de større ændringer er bestyrelsens forslag om organiserering af vedligeholdelsen af Den Grønne Sti og budget til denne vedligeholdelse. Dette er en opfølgning på Lyngby-Taarbæk Kommunes orientering af bestyrelsen om, at vedligeholdelsen af Den Grønne Sti ophører. 

Du kan læse mere om dette og se andre ændringer i den reviderede indkaldelse her. Bestyrelsen orienterer nærmere på generalforsamlingen den 14. juni.

Vær opmærksom på, at der er krav om fremvisning af Coronapas ved fremmødet til generalforsamlingen.

Fejesøndagen blev holdt med flot fremmøde og i høj sol. Mange har fejet småsten i rendestenen, og det sidste læs bliver kørt på genbrugspladsen på lørdag af medlemmer af bestyrelsen. 

Hvis du ikke har nået at feje, kan du derfor feje småsten inden lørdag og aflevere dem i traileren ved Den Grønne Sti. Bestyrelsen opfordrer også til, at vi hjælper hinanden på vejen med at få fejet ; )
Tak for indsatsen til alle!

Der blev kun tømt et par rendestensbrønde, da foreningens kloakrensere ikke var tilgængelige. Bestyrelsen følger på generalforsamlingen op på opgaven med tømning af rendestensbrønde.

 

 

 

På søndag kl. 10 afholdes der igen fejesøndag med fjernelse af løse sten og ukrudt i vejkanten og fejning af fortov mm. Der foretages igen i år også fælles tømning af rendestensbrønde for at vurdere det fremadrettede behov for tømning.

Der er fælles frivillig afslutning med sodavand kl. 12 ved Den Grønne Sti.

Medlemmer af bestyrelsen tilbyder i år at bortkøre de løse sten, hvis de samles i en bunke ved Den Grønne Sti. Det er derved en god mulighed for at få fjernet løse sten. 

Fejesøndagen er også en rigtig god anledning til at få hilst på andre på vejen, og vejrudsigten ser lovende ud for søndagen ; )

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesDen ordinære generalforsamling afholdes mandag den 14. juni 2021 kl. 19. Det foregår i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Hvis der kommer ændringer grundet coronarestriktioner, vil de blive meddelt via hjemmeside, mailingliste og i udhængsskab.

Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her.

Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du eventuelt ønsker at stille op, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen inden for at høre mere om bestyrelsens arbejde. Vi ser frem til at høre fra dig inden eller på generalforsamlingen.


Bestyrelsen har taget kontakt til ”Gravekontoret” hos Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af det omdelte materiale fra TDC NET, der beskriver kommende gravearbejde på Frugthegnet. Gravekontoret forsikrer, at gravearbejdet vil foregå i fortovet. Hvis der mod forventning bliver behov for at grave i den nyligt overfladebehandlede asfalt, vil kravet til entreprenøren være, at vejen disse steder føres tilbage til den nuværende belægning med skærver, så der ikke er synlig forskel.

TDC NET er ikke helt færdig med planlægningen på Frugthegnet, men når dette er på plads og er blevet godkendt af Gravekontoret, vil hver enkelt grundejer få detaljeret information i e-boks.

Der vil i den adviserede periode fra uge 18 og 10 uger frem blive lagt fiber på diverse veje mellem Grønnevej og Virum Stationsvej, og Frugthegnet vil være en af de sidste. Arbejdet ud for den enkelte grund vil blot vare nogle få dage, så selvom arbejdet kommer til at stå på over nogle uger på Frugthegnet, vil generne for de enkelte grundejere forventeligt være begrænsede.

At der bliver lagt fiber i Frugthegnet betyder ikke, at man nu får mulighed for at tilslutte sig fibernettet. Men TDC NET,  som bestyrelsen også har været i kontakt med, oplyser, at vi kan øge mulighederne for, at det bliver en mulighed ved, at så mange som muligt skriver sig på ”Interesse-listen”.

Fordelen ved fibernettet er, at datamængde og -hastighed ikke i samme grad som på coax-nettet (kabel-tv) og mobilnettet er påvirket af antal samtidige brugere og datamængde. Mange har sikkert i disse hjemmearbejdstider oplevet, at kvaliteten af internetforbindelsen har været påvirket. Det vil derfor være en værdiforøgelse for Frugthegnet og Virumvejs beboere at have mulighed for at tilslutte sig fibernettet, og grundejerne opfordres derfor til at udfylde interessetilkendegivelse på TDC NETs hjemmeside: https://tdcnet.dk/fiber/adressetjek/

Vær dog opmærksom på betingelserne vedrørende kontakt ved tilmelding.

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesGeneralforsamling 2021 i Grundejerforeningen Frugthegnet må udsættes pga. Corona-forsamlingsforbud. Bestyrelsen håber, at situationen vil være sådan, at vi kan gennemføre generalforsamlingen mandag den 14. juni kl. 19. Beretning og regnskab for 2020/21 forventes udsendt indenfor de kommende 14 dage.

Containere til haveaffald er i år bestilt til weekenden den 24.-25. april. De tre containerne forventes leveret fredag den 23. april. Bestyrelsen tager som opfølgning på den nye kommunale haveaffaldsordning det fremtidige behov og interesse for havecontainere op på generalforsamlingen.

Containerne er kun til haveaffald. Fliser, sten, jord, rødder og øvrigt affald må ikke fyldes i containerne. Haveaffaldet bedes skåret i stykker af højst 1 meters længde. Alle bedes medvirke til, at der skabes plads til mest muligt samt, at der ikke efterlades haveaffald omkring containerne.

Efter at mobilmasten på hjørnet af Løvgårdvej/Kaplevej er blevet forkastet af Lyngby-Taarbæk Kommune, er bestyrelsen blevet forespurgt af TDC om opsættelse af mobilmast på Frugthegnet ved Den Grønne Sti.

TDC og kommunen ved teknisk ingeniør Ran Slirpa har kontaktet Grundejerforeningen med et spændende nyt initiativ, hvor mobilmasten kamufleres, så den ligner et træ. Dette er kendt fra varmere lande, men det er nyt i Danmark, hvorfor TDC har tilbudt Grundejerforeningen 7.500 kr. for at være forsøgsvej. Bestyrelsen har på foreningens vegne slået til.

Man vil derfor i den næste tid opleve et større gravearbejde på Den Grønne Sti, hvor der opsættes en 25 m høj mobilmast kamufleret som et træ i stil med træet på billedet blot i en nordisk variant, som enten bliver Fyr eller Ask. Bestyrelsen glæder sig til at fortælle nærmere om dette spændende initiativ på generalforsamlingen.

Ny haveaffaldsordning
Lyngby-Taarbæk Forsynings haveaffaldsordning ændres pr. 1. marts 2021 til, at der hentes haveaffald hver anden uge samt til, at haveaffald afhentes i ubegrænsede mængder.
På Frugthegnet hentes haveaffaldet fredage i lige uger og med opstart fredag den 12. marts. Du kan læse mere om ordningen på
LTF’s hjemmeside.

Kommuneplan for Lyngby-Taarbæk Kommune
Har du læst forslaget til Kommuneplan 2021 og rammerne for dit lokalområde? Kommuneplan 2021 er i høring frem til 11. marts 2021, og høringssvar skal sendes senest denne dato via høringsportal på LTK’s hjemmeside.

 

 

Bestyrelsen har af to grundejere på Kvædevej modtaget orientering om ny mobilmast på 30 meter, som TDC har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at opsætte på hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt høring til naboerne, herunder beboerne på Kvædevej, med svarfrist den 19. februar 2021. De to grundejere på Kvædevej har opfordret øvrige grundejerforeninger til at bakke op om deres indsigelser til kommunen.

Vi har i bestyrelsen eller som grundejere på Frugthegnet ikke modtaget høring, og bestyrelsen foretager sig ikke noget i den forbindelse. Hvis du som grundejer ønsker at henvende dig til kommunen om sagen, kan det foretages pr. mail til byggesag@ltk.dk senest den 19. februar.

I kan se høringen fra LTK til Kvædevej her
I kan se brevet fra de to grundejere på Kvædevej her.

I dette nyhedsbrev kan du læse om status på ophør af vedligeholdelseskontrakten med Lyngby-Taarbæk Kommune og herunder etablering af ny belægning mv. Derudover en opfordring fra bestyrelsen til, at alle grundejere foretager fejning af Frugthegnet. 

God december fra bestyrelsen!

Fejning af Frugthegnet inden årsskiftet

Lyngby-Taarbæk Kommune har udført fejning af Frugthegnet to gange siden, at den nye belægning blev påført, men der har løsnet sig flere sten.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at hver grundejer inden årsskiftet – fx i juleferien –  foretager fejning af vejen til midten ud for egen grund. 
Fejning af vejen vil forhindre, at småsten ender i rendestensbrøndene, hvor vi vil have besvær/udgift til at få dem fjernet. Desuden vil færre løse sten på vejen reducere risikoen for stenslag og, at cyklister skrider i stenene.

Status på ophør af vedligeholdelseskontrakt 

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt alle grundejere på Frugthegnet besked om ophør af vedligeholdelseskontrakten om Frugthegnet pr. 1. oktober 2020. I brevet fremgår, at fortovet vil blive gennemgået i løbet af november, og bestyrelsen har fremsendt dokumentation til LTK på forhold, der bør sættes i stand inden, at overdragelsen accepteres. Bestyrelsen afventer svar.

I brevet fra LTK fremgår, at grundejerne nu har ansvar for at vedligeholde bump og hastighedsbegrænsende foranstaltninger på vejen. Bestyrelsen har imidlertid en specifik aftale med LTK om, at ejerskab og dermed vedligeholdelsespligt af bumpet ved Den Grønne Sti skal afklares inden overdragelsen.

LTK har efterfølgede oplyst at det brev, som vi har modtaget er en standardskrivelse, der afslutter alle simple forhold, og de efterfølgende vil arbejde på at afgøre de mere komplicerede forhold, herunder bumpet ved Den Grønne Sti.

Med hensyn til den for meget betalte ydelse for vedligehold af vejen igennem 60 år har bestyrelsen endnu ikke modtaget svar fra LTK.

Der er altså fortsat forhold, som bestyrelsen er i dialog med LTK om inden ophør af vedligeholdelseskontrakten anses for endeligt afsluttet af bestyrelsen.

LTK har oplyst, at Transportministeriet er i gang med lovforslag vedrørende private fællesveje, så der vil evt. komme nye muligheder for kommunal service vedrørende renholdelse og vedligehold af private fællesveje.  

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober til Frugthegnets Halloween og tilmeld dig til festudvalget senest den 23. oktober. 

Invitation til Halloween på Frugthegnet

Kære alle

Halloween står for døren – men da børnene jo ikke bør gøre det i år (jf. Sundhedsstyrelsens udmelding) , foreslår vi en mere corona-venlig model uden grillpølser og uden “trick or treat”. 

Vi vil dog håbe, at der fortsat pyntes flot op i haverne. I år er der nemlig mulighed for at vinde i kategorierne mest uhyggelige matrikel og flotteste græskar (placeres på fortorvet v. vejen). 

Der laves også en lille udfordring, som kræver, at børnene kommer op og ned ad vejen. Når man har klaret udfordringen, kan man afhente en slikpose med præindpakket slik (dette kræver tilmelding) ved Den Grønne Sti.

(Vi opfordrer selvfølgelig til, at man ikke stimler sammen ved huse eller slikposer).

Dommerkomitéen går rundt fra kl. 17-19.30, og i samme tidsinterval vil der være “udfordring” og uddeling af slikposer (værdi 20 kr.).

Vi glæder os allerede. 

Mange hilsner
Halloween-Udvalget
Trine (FH31) og Kathrine (FH40).

Tilmelding: 

Der overføres 20 kr. pr. deltagende barn fra Grundejerforeningen, ved Mobile Pay til 61514431 senest 23. oktober!

P.s. Det er jo muligt, at der trods myndighedernes anbefaling, er nogle børn der stemmer dørklokker. Det kan vi naturligvis ikke styre fra festudvalget 🙂

T i l m e l d   m a i l l i s t e