Spring til indhold

Områdets historie

Ikke blot Grundejerforeningen Frugthegnet, men også selve Virum har en lang historie. Ved generalforsamlingen for Virum grundejerforening i 2013 beskrev Lyngby-Taarbæk Kommunes stadsarkivar Jeppe Tønsberg til billeder af det gamle Virum bydelens udvikling fra bar mark til en helt ny, moderne by – blandt de første af sin slags i Danmark. Enkelte huse lå her i forvejen, men ikke som by at regne. Virum blev dermed til som et af landets største – og synes vi selv – mest vellykkede byplanlægninger og -udviklinger.

Untitled-1
Billedet viser Hummeltofteskolen samt tilhørende boldbaner. I dag er der blandt andet kommet en tennisklub, gymnastiksal og SFO til, ligesom skolen og den omkringliggende bebyggelse er blevet markant udvidet. Billedet er venligst lånt fra Jesper Tønsbergs folder “Billeder af det gamle Virum’ – Virum og omegn”.

Billedserien i dokumentet her vidner om, hvor hurtigt det er gået, og fortæller om, hvordan her så ud. For yderligere informationer og detaljer henvises til Stadsarkivet på Frieboeshvile eller hos Lyngby-Taarbæks Historisk-topografisk selskab.