Spring til indhold

Træterrasser

Koncept for træterrasser

Træterrasser kan etableres ovenpå eksisterende fliseterrasse på lige nr. mod vej og på ulige nr. mod have på ejendommenes facade mod vest.

Træterrasserne sidestilles med konceptet for terrasseoverdækninger i den samme udstrækning:

  • Træterrassen må ikke etableres over stuegulvets niveau
  • Træterrassens dybde og bredde lig konceptet for terrasseoverdækninger
    – bredde: fra gavl til eksisterende terrassevæg
    – dybde: fra husfacade og max. 2 m ud fra eksisterende terrassevæg
  • Hegn fra eksisterende terrassevæg
    – her reguleres højden i henhold til Hegnsloven og aftales således mellem de to naboer
  • Der skal i hvert enkelt tilfælde fremsendes dispensationsansøgning til kommunen. Dispensation fra deklaration tinglyst den 31.3.1950 og fravigelse af BR10, kap. 2.7.3 stk. 1 nr. 2 (afstandskrav på 2,5 m for hævede opholdsarealer) vil være betinget af, at der foreligger skriftlig samtykkeerklæring fra nabo.

Vedlagte plan af træterrasser er identisk med plan fra koncept for terrasseoverdækninger.

Tegning over terrasse plan.

Koncept for terrasseoverdækninger fra 1979