Spring til indhold

Information til ejendomsmæglere

Da vi i bestyrelsen får mange henvendelser fra ejendomsmæglere, som ønsker information om grundejerforeningen, har vi forsøgt at samle alle relevante informationer på denne side.

1. Er der medlemspligt til grundejerforeningen? Ja.

2. Kontingent til foreningen betales 1 gang årligt. Kontingentet for 2023/2024 er på kr. 200 og har været uændret i > 10 år. Derudover skal grundejere med forpligtelser i forhold til Frugthegnets fællesareal på Den Grønne Sti, betale til vedligeholdelse af dette, ca. 400 kr. per år.

3. Hvornår forfalder kontingentet til betaling? Juni/Juli

4. Hvilken periode dækker betalingen/hvad er foreningens regnskabsperiode? 1/4 – 31/3

5. Er der medlemspligt til fællesantenne/antenneforening? Nej

6. Betales der vejfond? Nej. Aftale med kommunen om vinterbekæmpelse og rensning af rendestensbrønde er ophørt. Der er på den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen 2019 vedtaget, at bestyrelsen indgår aftale med privat leverandør om vinterbekæmpelse af Frugthegnet for perioden 2019/2020. Denne ordning er fortsat i 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023.

7. Er der truffet beslutning om indbetaling af ekstraordinære bidrag? Nej

8. Betales der ejerskiftegebyr / indskud til grundejerforeningen? Nej

9. Er der gæld i grundejerforeningen/påhviler der medlemmerne fællesgæld? Nej

10. Betales der bidrag til grundejerforeningen udover kontingentet, f.eks. til snerydning eller lignende? Ja, se under punkt 2.

11. Betales der indskud til grundejerforeningen eller er der gebyr for at registrere overdragelse fra sælger til køber? Nej

Hvorvidt der er restancer til grundejerforeningen for et hus kan oplyses af bestyrelsen. Anvend venligst kontaktformularen.

Referat fra seneste generalforsamling, regnskab og budget: Findes i menuen under ‘information’og ‘Generalforsamling’ eller via dette link: generalforsamling

Foreningens vedtægter: vedtaegter

Der er deklarationer/servitutter på husene på Frugthegnet, og de kan findes via tinglysningen, men vi har også kopier liggende på hjemmesiden. Der er også i samarbejde med kommunenen lavet denne fortolkning af servitutterne: fortolkning

/Bestyrelsen Grundejerforeningen Frugthegnet