Spring til indhold

Nyhedsbrev Nov 2023

Hjertestarter

Beslutningen på generalforsamlingen om at anskaffe og opsætte en hjertestarter på Den Grønne Sti er nu på plads med hjælp fra Skjern Bank på Kongevejen. Det betyder, at hjertestarteren også kan bruges, hvis børn får behov for hjælp. Hjertestarteren tilknyttes det landsdækkende register over hjertestartere som alle hjerteløbere er tilmeldt.

Hjertestarteren er registreret i app’en ”Hjertestarter” og afventer blot sagsbehandling inden den vil være synlig.

Der vil blive arrangeret introduktion i brug af hjertestarter via Trygfonden. 

Vi er så heldige, at vi på Frugthegnet har flere personer, som er kompetente og trænede i at anvende en hjertestarter og de vil så snart vejret tillader det give en opfølgende på anvendelse af en hjertestarter.

Det skal understreges, at det ikke er svært at anvende en hjertestarter, men modet/lysten til at benytte den kan fremmes gennem en introduktion.

Arbejdsdag på Den Grønne Sti

Vi har en god tradition for på Frugthegnet at gå sammen, hvis der er fælles opgaver, som skal løses. Senest er der den 18. november afholdt en fælles arbejdsdag på Den Grønne Sti, hvor vi beskar og opbandt træer, flyttede beholder med grus til glatførebekæmpelse og opsatte hjertestarter. Indsatsen blev afsluttet med en snak om stort og småt over en vand/øl.

 Servicemeddelelse

Flere og flere af vejens beboere anskaffer sig el-bil – tillykke med det.
I den forbindelse har enkelte opdaget, at der ikke er ført tre (el) faser frem til huset og at etablering kan involvere naboen, måske med fordel. Husk at informere hinanden tidlig nok.

Nye ejendomsvurderinger

Nogle huse har modtaget endelige vurderinger, andre midlertidige – bestyrelsen har drøftet emnet og er enige om, at det ikke umiddelbart er en bestyrelsesopgave at reagere med mindre der efterfølgende, når alle har modtaget endelige vurderinger, viser sig principielle fejl.

Bestyrelsen opfordrer alle til at holde sig orienteret og evt. selv etablere en lille arbejdsgruppe, som kan bidrage til at kvalificere sagen yderligere. Bestyrelsen vil gerne holdes orienteret.

Festudvalg

Halloween blev som sædvanligt og på initiativ fra Katrine og Nicolai, Frugthegnet 40, igen en god begivenhed.

Næste fest bliver Fastelavns i februar. Frivillige forældre til at koordinere festen må meget gerne melde sig, da der skal helst være flere om det. Så må udvalget også bestemme den endelige dato.

Giv derfor gerne besked om hjælp til planlægning og gennemførelse. Vi håber at fastelavnstraditionen ikke må blive glemt.  

Foreningens hjemmeside 

Foreningens hjemmeside er meget nyttig og en let måde at holde sig opdateret om stort og småt, som vedrører foreningens virke. Bestyrelsen er bevidst om, at vores hjemmeside ikke fungerer tilfredsstillende og har derfor gennem et stykke tid arbejdet med en ny og forbedret løsning uden at komme i mål med opgaven. På sidste bestyrelsesmøde blev det derfor besluttet at række ud til foreningens medlemmer for at høre om der er nogen, der har kompetence på området og kan bistå med hjælp.

Derfor: hvis du selv eller din datter/søn har kompetence og lyst til at arbejde med på en løsning hører bestyrelsen meget gerne fra dig

Glædelig jul

Afslutningsvis vil bestyrelsen her i årets sidste nyhedsbrev ønske alle vejens beboere – store og små – en rigtig glædelig jul og et godt nytår