Spring til indhold

Nyt fra GF Frugthegnets bestyrelse

  • Julehygge: De sidste par år har vi mødtes til æbleskiver og glögg den første søndag i advent. Desværre er der endnu ikke nogen, som har meldt sig til at holde arrangementet i år, så indtil videre er det aflyst. Hvis der, nu hvor sneen er faldet, skulle være en familie, som vil være gæstfrie og lægge indkørsel til, er man meget velkommen. Skriv til bestyrelsen, så vi kan få sendt invitationer ud til resten af vejen.
  • Rendestensbrønde: Grundejere på private fællesveje har efter privatvejsloven pligt til at sørge for, at vejens rendestensbrønde/vejbrønde ikke tilstoppes, så vand fra vejen giver problemer for trafikken og eventuelt problemer på de til vejen grænsende ejendomme. Kommunen har derfor tilbudt os en serviceaftale for rensning af rendestensbrønde/vejbrønde. Bestyrelsens medlemmer har nu samlet underskrifter fra alle grundejere på vejen og indsendt dem til kommunen. Vi er således nu tilmeldt serviceaftalen, men husk fortsat løbende at fjerne blade mv. ved risten. Afgiften på 45 kr. vil blive opkrævet sammen med øvrige forbrugsafgifter i januar måned.
  • Grus: Der er bestilt grus til kassen ved den grønne sti, og det skulle blive leveret i uge 48.
  • Nabohjælp: Nabohjælpsordningen kan forhindre op til 25 % indbrud, og bestyrelsen opfordrer derfor alle på vejen til at tilmelde sig ordningen på Nabohjælp.dk, hvor man også kan få tilsendt gratis klistermærker. Bestyrelsen vil desuden søge om gratis vejskilte fra Nabohjælp i februar måned.
  • Åbent hus: Der har for flere år siden været tradition for at holde en dag med åbent hus for dine naboer. Da vore huse jo ligner hinanden, men kan indrettes på utallige måder, er det altid spændende at blive inspireret af andres løsninger. Bestyrelsen planlægger at arrangere et åbent hus i det nye år, så tænk allerede nu, om ikke du kunne være interesseret i at vise dit hus/have/skur/garage frem. Og skriv gerne allerede nu til bestyrelsen, hvis du er interesseret.
  • Mailingliste: Bestyrelsen har indsamlet mailadresser fra alle i grundejerforeningen, som har en mailadresse. Hvis du skifter mailadresse, skal du oprette den nye mailadresse under tilmelding til mailingliste på www.frugthegnet.dk