Spring til indhold

Opdatering på parkering på vejen og maling af gavl

Siden nyhedsbrevet i nat har jeg fået et par henvendelser om parkeringsproblemet på Kongestien. Det viser sig at det springende punkt, så vidt jeg forstår, er hvorvidt fortovet på Kongestien er et fortov eller en yderrabat. Problemet er diskuteret i Den Grønne Avis her, og i et læserbrev her.

Da vores fortove formentlig er fortove i klassisk forstand skulle der således ikke være problemer på vores vej, og i alle tilfælde er bøderne sat i bero indtil Parkeringskontoret får undersøgt sagen nærmere.

Desuden er jeg blevet opfordret til at gøre opmærksom på at det ikke er gavlen jeg har tilhensigt at male, men sternbrædderne. Facaden bliver altså uændret, hvis der er nogen som var i tvivl.

Jacob Sivertsen