Spring til indhold

Opfølgning på den nye ejendomsvurdering for 2020 og deklaration herfor

Bestyrelsen har nu været i kontakt med ejendomsvurderings-styrelsen og har på den baggrund et par opfølgende kommentarer og informationer til deklarationen for ejendomsvurderingen.

I følge ejendomsvurderingsstyrelsen har ca. 60 grundejere på Frugthegnet fået den endelige vurdering uden at gøre indsigelse eller at oplyse om servitutten, som begrænser og beskriver udnyttelsen af grundene på Frugthegnet

  1. Maksimal bebyggelsesprocent.
    En Kommuneplan er en form for hensigtserklæring/ramme for fremtidige lokalplaner og er som sådan ikke juridiskgældende. Det juridisk gældende er bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter. Så på tros af at man i Lyngby Taarbæk kommune for Frugthegnet i kommuneplanen har besluttet/planlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 30% (Se 3.2.71 (ltk.dk)), så kan man ikke med baggrund i kommuneplanen begrænse bebyggelse på Frugthegnet til 30%. Der er ingen lokalplan på Frugthegnet, men der er en tinglyst servitut. Så det er altså bygningsreglementet og servitutten som begrænser anvendelsesmulighederne.
  2. Servitut.
    Vurderingsstyrelsen har ikke haft mulighed for at vurdere om der foreligger servitutter på ejendommen. Ejendomsvurderingsstyrelsen har mundtligt formidlet til bestyrelsen at vurderingen er at servitutten sætter væsentlige begrænsninger for udnyttelsen af grundene hvorpå den gælder. Det er altså blevet bekræftet at de er væsentligt at oplyse om servitutten og bestyrelsen vurderer derfor stadig at den bør udløse en reduktion i ejendomsvurderingen. Servitutten kan slås op på www.tinglysning.dk.

Har man modtaget den endelige ejendomsvurdering og ønsker at tilføje information om servitutten skal man klage over ejendomsvurderingen.

Bestyrelsen håber at ovenstående kan være en hjælp og hvis nogen har yderligere kommentarer som andre kunne have glæde af hører bestyrelsen gerne herom.