Spring til indhold

Parkering på vejen

Lige en advarsel til dem som parkerer på vejen. Hen over sommeren er der flere biler på Kongestien som har fået parkeringsbøder for at parkere med 2 hjul i græsrabatten mellem fortov og kørebanen. Det har indtil nu været normal praksis på Kongestien at parkere på den måde, som jo er lidt smallere end vores vej. Årsagen er at kommunen er begyndt at håndhæve en ny lov omkring parkering som i uddrag lyder som følger:

“Hovedreglen er, at standsning eller parkering med 2 hjul – med det ene hjulsæt – på fortov (men ikke på gangsti) er tilladt for kørekøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg., men kun såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

Det er jo en subjektiv fortolkning, om en parkering er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og bestyrelsen har indtil videre ikke information om at der er uddelt bøder på vores vej. Dette skyldes måske at vores fortove er lidt bredere på kongestien? Men tænk over hvordan i parkere.

God sommer, og tak til John i nr 21 for at gøre os opmærksomme på problemet.