Spring til indhold

Frugthegnet

Indkaldelse til DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING – 2024

 

Photo by Doru Lupeanu from FreeImagesDen ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2024 kl. 19. Det foregår i Virum hallerne, mødelokal 1/2, Geels Plads 40 i Virum 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. I materialet på hjemmesiden indgår også formandens beretning, regnskab for 2023/2024, budgetforslag for 2024/2025 samt information om ejendomsvurderinger, fjernvarme, Grønne Sti, årets aktiviteter på vejen og mere.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Nyhedsbrev Januar 2024

Kære beboere på Frugthegnet  

Først og fremmest godt nytår og velkommen til 2024, hvor vi uden tvivl igen vil opleve et år med masser af aktivitet og lyden af hygge og god stemning fra haver og terrasser. 

Dette første nyhedsbrev udsendes efter bestyrelsens møde den 17. januar 2024 og det er kort – det er et udtryk for, at der ikke er de store spørgsmål/problemer at tage stilling til, hvilket er positivt. 

Hjertestarter 

Som I ved har vi opsat en hjertestarter på Den Grønne Sti og afholdt et kursus med instruktør fra Hjerteforeningen. Interessen for – og tilmeldingen til dette kursus var overvældende og bestyrelsen arbejder derfor på at der afholdt endnu et kursus. Der vil komme tilmelding via nyhedsbrev.  

Ejendomsvurderinger 

Nogle har nu modtaget den endelige vurdering og bestyrelsen er orienteret om, at mindst en beboer har klaget over denne. Umiddelbart ser det ud til, at Vurderingsstyrelsen har lagt en forkert bebyggelsesprocent til grund for vurderingen. I vores område er kun tilladt en bebyggelsesprocent på 30%, hvilket er bekræftet af Lyngby-Taarbæk kommune.  

Bestyrelsen har bedt om løbende at blive holdt orienteret om klagen og vil vende tilbage til emnet, hvis der ud fra objektive kriterier er generelle fejl i vurderingerne. Indtil videre anbefaler vi, at I hver især følger Jeres egne vurderinger og de kriterier, der er lagt til grund for disse.  

Grundejerforeningens generalforsamling 2024 

Årets generalforsamling holdes den 25. april klokken 19.00 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi informerer om dagsorden, mødested m.v. når generalforsamlingen nærmer sig.