Category Archives: Generelle nyheder

Det blev ikke den 21. juni, at arbejdet med fiberforbindelse på Frugthegnet startede, som bestyrelsen tidligere har varslet. NU er entreprenørfirmaet imidlertid startet på arbejdet. De fleste har dermed i god tid forinden beskåret beplantning ud til fortovet på Frugthegnet. Bestyrelsen opfordrer til beskæringsweekend i denne weekend for de grundejere, der ikke har nået beskæringen […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Referat af generalforsamlingen og godkendte budgetter for grundejerforeningen og de fællesejede arealer ligger tilgængeligt på www.frugthegnet.dk. Efter generalforsamlingen er der kommet spændende nyt fra Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til den fremadrettede vedligeholdelse af Frugthegnet.  LTK har 25. juni udsendt pressemeddelelse om overtagelse af ansvaret for 60 km private fællesveje, herunder Frugthegnet. Link til LTKs pressemeddelelse Bestyrelsen ser dette […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Gravearbejdet ved fibernedlægningen forventes at opstarte fra mandag den 21. juni. I forbindelse med fibernedlægning vil der være mulighed for, at grundejerforeningen får udskiftet en del af de knækkede fliser i fortovet. Indkaldelsen til generalforsamlingen og budgettet er revideret med budget til udskiftning af fliser. Se den reviderede indkaldelse her. Inden gravearbejdet ved fibernedlægningen er det […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Bestyrelsen har i aftes omdelt revideret indkaldelse og budget til Generalforsamling 2021, som holdes mandag den 14. juni kl. 19 i lokale A i Sorgenfrivang (højhusene). En af de større ændringer er bestyrelsens forslag om organiserering af vedligeholdelsen af Den Grønne Sti og budget til denne vedligeholdelse. Dette er en opfølgning på Lyngby-Taarbæk Kommunes orientering […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Fejesøndagen blev holdt med flot fremmøde og i høj sol. Mange har fejet småsten i rendestenen, og det sidste læs bliver kørt på genbrugspladsen på lørdag af medlemmer af bestyrelsen.  Hvis du ikke har nået at feje, kan du derfor feje småsten inden lørdag og aflevere dem i traileren ved Den Grønne Sti. Bestyrelsen opfordrer […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 14. juni 2021 kl. 19. Det foregår i selskabslokale A i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257. Hvis der kommer ændringer grundet coronarestriktioner, vil de blive meddelt via hjemmeside, mailingliste og i udhængsskab. Materiale til generalforsamlingen er omdelt og kan også findes her. Vel mødt til generalforsamlingen. Der er behov for 1-3 […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Bestyrelsen har taget kontakt til ”Gravekontoret” hos Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af det omdelte materiale fra TDC NET, der beskriver kommende gravearbejde på Frugthegnet. Gravekontoret forsikrer, at gravearbejdet vil foregå i fortovet. Hvis der mod forventning bliver behov for at grave i den nyligt overfladebehandlede asfalt, vil kravet til entreprenøren være, at vejen disse steder […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Frugthegnet må udsættes pga. Corona-forsamlingsforbud. Bestyrelsen håber, at situationen vil være sådan, at vi kan gennemføre generalforsamlingen mandag den 14. juni kl. 19. Beretning og regnskab for 2020/21 forventes udsendt indenfor de kommende 14 dage. Containere til haveaffald er i år bestilt til weekenden den 24.-25. april. De tre containerne forventes […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Efter at mobilmasten på hjørnet af Løvgårdvej/Kaplevej er blevet forkastet af Lyngby-Taarbæk Kommune, er bestyrelsen blevet forespurgt af TDC om opsættelse af mobilmast på Frugthegnet ved Den Grønne Sti. TDC og kommunen ved teknisk ingeniør Ran Slirpa har kontaktet Grundejerforeningen med et spændende nyt initiativ, hvor mobilmasten kamufleres, så den ligner et træ. Dette er […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Ny haveaffaldsordningLyngby-Taarbæk Forsynings haveaffaldsordning ændres pr. 1. marts 2021 til, at der hentes haveaffald hver anden uge samt til, at haveaffald afhentes i ubegrænsede mængder. På Frugthegnet hentes haveaffaldet fredage i lige uger og med opstart fredag den 12. marts. Du kan læse mere om ordningen på LTF’s hjemmeside. Kommuneplan for Lyngby-Taarbæk KommuneHar du læst […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Bestyrelsen har af to grundejere på Kvædevej modtaget orientering om ny mobilmast på 30 meter, som TDC har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at opsætte på hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej. Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt høring til naboerne, herunder beboerne på Kvædevej, med svarfrist den 19. februar 2021. De to grundejere på Kvædevej har opfordret øvrige […]

Se det fulde indlæg »

loading...

I dette nyhedsbrev kan du læse om status på ophør af vedligeholdelseskontrakten med Lyngby-Taarbæk Kommune og herunder etablering af ny belægning mv. Derudover en opfordring fra bestyrelsen til, at alle grundejere foretager fejning af Frugthegnet.  God december fra bestyrelsen! Fejning af Frugthegnet inden årsskiftet Lyngby-Taarbæk Kommune har udført fejning af Frugthegnet to gange siden, at […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober til Frugthegnets Halloween og tilmeld dig til festudvalget senest den 23. oktober.  Invitation til Halloween på Frugthegnet Kære alle Halloween står for døren – men da børnene jo ikke bør gøre det i år (jf. Sundhedsstyrelsens udmelding) , foreslår vi en mere corona-venlig model uden grillpølser og uden […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Den ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 17. juni og var velbesøgt. Bestyrelsen takker for opbakningen.Referat af generalforsamlingen er nu omdelt og kan læses her. Opkrævning af kontingent Kontingentet for 2020/21 blev fastsat til følgende:Kontingent for medlemskab af grundejerforeningen: kr. 200Kontingent for glatførebekæmpelse på Frugthegnet: kr. 250Dvs. samlet kontingent kr. 450.Kontingentet bedes indbetalt senest […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Som opfølgning på etablering af ny overfladebelægning på Frugthegnet, bliver der fejet på vejen igen fra mandag den 28. september til og med fredag den 2. oktober. Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle parkerer biler og andre køretøjer i indkørslen eller andre steder i dette tidsrum.  For at opnå god afledning af vand fra vejen, […]

Se det fulde indlæg »

loading...

Kære alle  Pga. de nye retningslinjer fra myndighederne, tilpasser vi årets høstfest, så der IKKE bliver fællesarrangement på stien.  Men: Søndag d. 20. september afholdes fra kl. 12 – 15 høstfejring på Frugthegnet. Se invitationen. Alle med solsikker eller squash til årets konkurrence, bedes placere disse, på fortovet foran eget hus. Det samme gælder stauder, krydderurter, poser med blommer, vindruer eller…, som man gerne […]

Se det fulde indlæg »

loading...
T i l m e l d   m a i l l i s t e