Spring til indhold

Generelle nyheder

Nyhedsbrev Januar 2024

Kære beboere på Frugthegnet  

Først og fremmest godt nytår og velkommen til 2024, hvor vi uden tvivl igen vil opleve et år med masser af aktivitet og lyden af hygge og god stemning fra haver og terrasser. 

Dette første nyhedsbrev udsendes efter bestyrelsens møde den 17. januar 2024 og det er kort – det er et udtryk for, at der ikke er de store spørgsmål/problemer at tage stilling til, hvilket er positivt. 

Hjertestarter 

Som I ved har vi opsat en hjertestarter på Den Grønne Sti og afholdt et kursus med instruktør fra Hjerteforeningen. Interessen for – og tilmeldingen til dette kursus var overvældende og bestyrelsen arbejder derfor på at der afholdt endnu et kursus. Der vil komme tilmelding via nyhedsbrev.  

Ejendomsvurderinger 

Nogle har nu modtaget den endelige vurdering og bestyrelsen er orienteret om, at mindst en beboer har klaget over denne. Umiddelbart ser det ud til, at Vurderingsstyrelsen har lagt en forkert bebyggelsesprocent til grund for vurderingen. I vores område er kun tilladt en bebyggelsesprocent på 30%, hvilket er bekræftet af Lyngby-Taarbæk kommune.  

Bestyrelsen har bedt om løbende at blive holdt orienteret om klagen og vil vende tilbage til emnet, hvis der ud fra objektive kriterier er generelle fejl i vurderingerne. Indtil videre anbefaler vi, at I hver især følger Jeres egne vurderinger og de kriterier, der er lagt til grund for disse.  

Grundejerforeningens generalforsamling 2024 

Årets generalforsamling holdes den 25. april klokken 19.00 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi informerer om dagsorden, mødested m.v. når generalforsamlingen nærmer sig.  

Nyhedsbrev Nov 2023

Hjertestarter

Beslutningen på generalforsamlingen om at anskaffe og opsætte en hjertestarter på Den Grønne Sti er nu på plads med hjælp fra Skjern Bank på Kongevejen. Det betyder, at hjertestarteren også kan bruges, hvis børn får behov for hjælp. Hjertestarteren tilknyttes det landsdækkende register over hjertestartere som alle hjerteløbere er tilmeldt.

Hjertestarteren er registreret i app’en ”Hjertestarter” og afventer blot sagsbehandling inden den vil være synlig.

Der vil blive arrangeret introduktion i brug af hjertestarter via Trygfonden. 

Vi er så heldige, at vi på Frugthegnet har flere personer, som er kompetente og trænede i at anvende en hjertestarter og de vil så snart vejret tillader det give en opfølgende på anvendelse af en hjertestarter.

Det skal understreges, at det ikke er svært at anvende en hjertestarter, men modet/lysten til at benytte den kan fremmes gennem en introduktion.

Arbejdsdag på Den Grønne Sti

Vi har en god tradition for på Frugthegnet at gå sammen, hvis der er fælles opgaver, som skal løses. Senest er der den 18. november afholdt en fælles arbejdsdag på Den Grønne Sti, hvor vi beskar og opbandt træer, flyttede beholder med grus til glatførebekæmpelse og opsatte hjertestarter. Indsatsen blev afsluttet med en snak om stort og småt over en vand/øl.

 Servicemeddelelse

Flere og flere af vejens beboere anskaffer sig el-bil – tillykke med det.
I den forbindelse har enkelte opdaget, at der ikke er ført tre (el) faser frem til huset og at etablering kan involvere naboen, måske med fordel. Husk at informere hinanden tidlig nok.

Nye ejendomsvurderinger

Nogle huse har modtaget endelige vurderinger, andre midlertidige – bestyrelsen har drøftet emnet og er enige om, at det ikke umiddelbart er en bestyrelsesopgave at reagere med mindre der efterfølgende, når alle har modtaget endelige vurderinger, viser sig principielle fejl.

Bestyrelsen opfordrer alle til at holde sig orienteret og evt. selv etablere en lille arbejdsgruppe, som kan bidrage til at kvalificere sagen yderligere. Bestyrelsen vil gerne holdes orienteret.

Festudvalg

Halloween blev som sædvanligt og på initiativ fra Katrine og Nicolai, Frugthegnet 40, igen en god begivenhed.

Næste fest bliver Fastelavns i februar. Frivillige forældre til at koordinere festen må meget gerne melde sig, da der skal helst være flere om det. Så må udvalget også bestemme den endelige dato.

Giv derfor gerne besked om hjælp til planlægning og gennemførelse. Vi håber at fastelavnstraditionen ikke må blive glemt.  

Foreningens hjemmeside 

Foreningens hjemmeside er meget nyttig og en let måde at holde sig opdateret om stort og småt, som vedrører foreningens virke. Bestyrelsen er bevidst om, at vores hjemmeside ikke fungerer tilfredsstillende og har derfor gennem et stykke tid arbejdet med en ny og forbedret løsning uden at komme i mål med opgaven. På sidste bestyrelsesmøde blev det derfor besluttet at række ud til foreningens medlemmer for at høre om der er nogen, der har kompetence på området og kan bistå med hjælp.

Derfor: hvis du selv eller din datter/søn har kompetence og lyst til at arbejde med på en løsning hører bestyrelsen meget gerne fra dig

Glædelig jul

Afslutningsvis vil bestyrelsen her i årets sidste nyhedsbrev ønske alle vejens beboere – store og små – en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Den Grønne Sti-arbejdsdag

Sti-udvalget har løftet et kæmpe arbejde og kommet til etablering af blomsterfelter i fællesskab med de andre grundejerforeninger omkring Den Grønne Sti. Der er blevet anlagt felter med Dansk vild-eng som vi kan glæde os til at se resultatet af til foråret. For at det kan blive rigtigt godt er der dog en række hver især mindre opgaver som kan gøre projektet endnu bedre:

  • Grusbeholderen-der er nu mange elementer ved vejen og for at gøre udsynet til de nye blomsterfelter ønskes beholderen flyttet til position ved udhængsskabet
  • Beskyttelse aflille æbletræ (særlig Lyngby sort)mod storm-skader
  • Opsætning af støtte-stolper
  • Lugning af brændenælder
  • Plantning af et enkelt mindre rønnebær-træ
  • Fjernelse af vildskud fra rubinie-træer
  • Eventuelt flytning af bænk til position i nærheden af eng-felter
  • Eventuelt flytning/fjernelse af mindre busk

Bestyrelsen og Sti-udvalget opfordrer derfor til at man mødes lørdag d. 18/11 kl. 14.

Deltagere belønnes med en snack og drikkevarer samt samvær med naboerne